Naše aktivity

Činnost v Lazariánské pomoci

Jihočeská jednotka Lazariánské pomoci byla založena v roce 2012. Na počátku své činnosti se její členové aktivně zapojili do propagace dárkových SMS, jejíž výtěžek byl věnován Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, okr. Tábor. S touto aktivitou souviselo i pořádání kasičkové sbírky ve prospěch hipoterapie v tomto zařízení a finanční příspěvek na provoz keramické dílny. Členové jednotky se zde také zapojili do bazárku dětského oblečení a hraček. Milníkem v činnosti byly povodně v roce 2013. Zde členové jednotky prokázali, že jsou schopni  účastnit se terénní práce. Vlastními silami provedli odčerpání vody ze zatopených sklepů ve čtyřech domech v Písku a poté pomáhali s likvidací škod v obci Putim. Občanům obce Putim také darovali desinfekční a čistící prostředky v hodnotě 3000,- Kč. Od roku 2015 funguje nová stěžejní činnosti Jihočeské jednotky – dobrovolnictví v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku. Naši dobrovolníci navštěvují Domov v pravidelných jednoměsíčních cyklech.

Práce v Oseku

Škála našich činností v oseckém Domově je široká. Jedná se především o organizaci volno-časových aktivit, jako jsou procházky a výlety, sportovní vyžití a hry v přírodě i tělocvičně, nebo rukodělné tvoření. Také se jako asistenční doprovod účastníme akcí pořádaných přímo Domovem. Klienty jsme takto doprovázeli na vernisáže do Prahy a Prachatic, vodácké akce na Vltavě, výlet do Mirovic, nebo na společenské setkání do Mačkova.

Křížová cesta s Lazariánskou pomocnou službou

Vždy před Velikonovi navštěvujeme naše přátele, klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Oseku u Strakonic. Poslední dny pozemského života našeho Pána, jeho smrt a vzkříšení, si již tradičně připomínáme procházkou po Křížové cestě ve starobylé obci Radomyšl, vzdálené asi jen tři kilometry od Oseka. Radomyšl, zmiňovaná již ve 13. století, je úzce spjatá s působením rytířů Maltézského řádu ve Strakonicích a okolí. Křížová cesta začíná u původně románského kostela sv. Martina, přímo v obci a poutníky zavede k baroknímu kostelu sv. Jana Křtitele na mírném návrší nad ní.

Výlet do Mačkova

Několikrát do roka se klienti Domova pro osoby se zdravotním postižení z Oseka na Strakonicku setkávají se svými kamarádkami z podobného zařízení v Mačkově u Blatné. Tentokrát na toto setkání pozvali i nás, dobrovolníky z Lazariánské pomocné služby. Milé pozvání jsme rádi přijali a odpoledne si moc užili.

Vánoce v Oseku

Každoročně nejoblíbenější návštěvou v Oseku jsou naše předvánoční setkání. S klienty Domova vyrábíme vánoční přáníčka a nepečené cukroví, které si pak mohou odnést na pokoje a sníst. Vlastnoručně vyráběné chutná nejlépe. Vždy dojde i na zpívání vánočních koled.